English Français Deutsch Español Svenska Norsk اردو

Maktoob
Kvinnor
Kontakt

Jama'at Islah-ul-Muslimeen

bemöta fördomarna om förtryck av våra kvinnor

 

För att bemöta fördomarna om förtryck av våra kvinnor, vill vi dela med oss av vår Syyadi wa Murshidi Shaykhs (Muhammad Tahir Bakhshi Naqshbandi) aka Mahboob Sajjan Saeens starka introduktion till en föreläsning i ämnet som han gav vid Sheikh Hadrat Khawja AbdulGhaffar (rahimUllah) jubiléet i FaqeerPur Shareef, en liten stad i Sindprovinsen i Pakistan känd som Dörren till Islam (bab ul Islam )

Sayyidi wa Murshidi Hadhrat Khawja Mahboob Sajjan Saeen damatbarkatuhum aaliya sa: Profeten Ismael (alleyheyssalam) uppfostrades av sin mor. SubhanAllah! Kvinnor har stor betydelse i Islam. Ni tanklösa och enfaldiga män som är grymma mot kvinnor, vad tror ni att ni är för muslimer?
Läs biografierna om Guds profeter, läs om Guds närståendes liv och se vad för hög status och respekt de gav sina kvinnor. När Profeten Abraham (alleyheyssalam) följde Guds order och lämnade Hajira(alleyheyssalam) med deras son i öknen tog hon själv hand om honom. Då Ismael (alleyheyssalam) strök med foten mot källan, flödade vattnat ur Zam Zam. Då Hajira(alleyheyssalam) sprang mellan Safa och Marwah kullarna, historier som är nämnda i Koranen! År senare följde Profeten Muhammad durood o salam hennes exempel och besökte Safa och Marwah och bad på samma sätt som hon gjort.

Åh ni enfaldiga män som mot kvinnor, ställ er själva tillrätta! Frukta Gud den Allsmäktige! Är ni mer fromma än andra, är ni utan synder, är ni änglar, är ni någon sorts gudomliga väsen, har ni aldrig gjort några misstag? Men när kvinnorna i er närhet gör ett litet misstag tar ni det som ett ödesdigert misstag på liv och död..för att visa självförhävelse! (ghairah')

Detta är inte självförhävelse, detta är respektlöshet, detta är ytlighet, detta är feghet, detta är oanständig!. Den som förtrycker en kvinna är en skamlös och oanständig person! Han är långt ifrån Guds välsignelse! Modet hos en modig man mäts genom hur han beter sig mot kvinnor. En som behandlar kvinnorna i sin närhet med vänlighet, generositet, artighet och på ett mjukt sätt är en modig man. Den man som förtrycke kvinnor är svag, elak, föraktlig, oduglig, ointelligent och dum person.

Jag vill att ni nu höjer er händer och lovar att inte förtrycka kvinnor - Ni skall handskas med dem på det mjuka sätt som Profetens durood o salam föreskriver er.

JazakAllah. Må Allah belöna er för detta. Jag hoppas att ni nu håller era löften.

Alla rättigheter förbehållna med Jama'at Islah-ul-Muslimeen 2009.
Svensk webbplats lanserades den 23 mars 2009.
Besökare:

wordpress stat